* קוויר.Queer

 זוהי זהות וכן תנועה/תפיסה חברתית אשר מערערת על מושגים ונורמות שונים הנוגעים למגדר ולמיניות.

כתנועה/תפיסה חברתית התיאוריה הקווירית מתבססת על העובדה שישנו מגוון מאוד גדול של ביטויים למיניות ולמגדר על פני תקופות ומקומות שונים וכי הנורמות הללו מתעצבות בכל חברה בצורה שרירותית. התנועה הקווירית שואפת להביא לשינוי והגמשת הנורמות סביב מיניות ומגדר. הטענות אותן התיאוריה הקווירית מביאה, גורסות בין השאר, 

א. כי החוקים המגדריים הם בינאריים מידי, כלמר לא ניתן מקום לביטויים שהם באמצע (גבר הלובש שמלה, אך עדיין מזדהה כגבר לדוגמא). 

ב. ההסתכלות על מין ומיניות היא דיכוטומית מידי, כלמר מצטיירת קיצוניות בין דברים בעוד שייתכן להיות אמצע (לדוגמא אם אתה גבר, אתה חייב להיות שולט או אם אתה גבר ואוהב ללבוש חצאית אתה בהכרח גם הומו)  

ג. הנראות של המיניות נתפסת כמזיקה שלא בצדק, כך לדוגמא כל ביטוי של מיניות בפומבי ובמיוחד שיהיה ביטוי לא-רגיל נחשב להפרה של הערכים. המיניות מוגבלת לחדרי חדרים.

 ד. הביטוי של המיניות הוא מותר רק למי שנחשבים "יפים ונורמטיביים", כך לדוגמא ביטוי של מיניות בין אנשים בעלי עודף משקל או בגיל מתקדם נחשב לדוחה, למרות שבמקומות אחרים ובזמנים אחרים נחשב ליפה או מכובד.

יש הרואים בקוויר כזהות כחלק מספקטרום טרנס*  יישום של התיאוריה. כך,גבר שבוחר להתאפר בחיי היום-יום שלו עשוי להגדיר את עצמו כקוויר. גם אדם המזדהה בכל יום במגדר אחר עשוי להגדיר עצמו כקוויר.

סברס מבריק ומדהים עם שרשרת כסופה מחברת בין הפטמות