בדסמ / בדס"מ. BDSM

(יש לקרוא 'בי-די-אס-אם') – שם כולל למגוון רחב של נטיות מיניות, מערכות יחסים ופרקטיקות שהן לרוב ארוטיות ומערבות אלמנטים של שליטה ו/או כאב, ונעשות בהסכמה מדעת, מרצון, תוך קביעת כללים ומודעות לסיכונים. תפיסת הבדסמ והחשיבות של הבדסמ שונות מאוד מאדם לאדם.

הרחבה:

פירוש ראשי התיבות – BDSM מתחלק לשלוש BD-DS-SM

Bondage, (and) Discipline – (ת' שעבוד/כבילה ומשמעת) .

שיעבוד/כבילה – הכוונה  בדרך כלל להגבלה על תנועת גוף או חושים. לדוגמא; כבילת גפיים או הגבלה של חוש הראייה.

משמעת או "החלת משמעת" – חוקים בתוך פעילות בדסמית ואכיפתם. משמעת לעתים קרובות תקושר עם אחד או יותר מהפרקטיקות הבאות משחקי תפקידים, ענישה, טקסיות, פרוטוקול, חוקים ו/או אימון.

Dominance & Submission–   (ת' שליטה וכניעה).  העברה של שליטה מאדם אחד אל אדם אחר, בהסכמה מדעת, מרצון ותוך קביעת כללים. למערכת יחסים שהיא מערכת יחסים בדסמית, ראה ספקטרום D/s

Sadism & Masochism– (ת' סאדיזם ומזוכיזם או סאדומזוכיזם) . סאדיזם היא הנאה מגרימת כאב פיזי או מנטאלי לאחר. מזוכיזם היא הנאה מחוויה של כאב פיזי או מנטאלי.

עוד על הנושא

סאדיזם ומזוכיזם בהקשר בדסמי נבדלים מהפרעות אישיות סאדיסטיות ומזוכיסטיות כפי שהן מתוארות בספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי (DSM). בספר מתוארות פעולות הנעשות בחוסר הסכמה של אחד הצדדים ו/או פוגעות באורח חייהם ואילו בהקשר הבדסמי הדרישה המחייבת היא כי פעולות אלו יעשו בהסכמה מלאה של כל המשתתפים ולטובתם. עם זאת עלולה להיווצר פגיעה באורח חייהם של העוסקים בכך וזאת בשל התיוג החברתי שעלול להוביל להסתרה, בושה, אשמה, ורצון להיגמל מהצורך והרצון לעסוק בפעולות מעין אלה.

אין חובה כי אקט בדסמי יכלול את כל האלמנטים הנ"ל, כך לדוגמא יוכלו להתקיים שליטה ללא כאב וכן כאב ללא שליטה.

לקריאה נוספת, קראו במדריך שלנו וכן ראו "מה זה BDSM?" באתר הכלוב

 

סברס מבריק ומדהים עם שרשרת כסופה מחברת בין הפטמות