קוד אתי למטפלים.ות העובדים.ות עם 

המרכז למיניות אלטרנטיבית [1]

הקוד פונה לכל המגדרים

במסגרת העבודה המקצועית עם קהילות מיניות ויחסים מתוייגים, ייתכן כי א.נשים ירצו שירות מקרב מטפלים.ות אשר מעורבים.ות אישית באורחות החיים, הקהילות, הפרקטיקות המיניות והנטיות שלהם.ן.

מטפלות.ים מתוך הקהילות מביאות עמן ניסיון והיכרות עם החוויות, כך שמושגים, תהליכים, נורמות, המסגרות הקהילתיות והפרקטיקות שעשויות לעלות בטיפול זוכים לחוסר שיפוטיות והיכרות אשר חוסכת זמן בהסברים ומייצרת תחושת קרבה והבנה אצל הפונה. עם זאת הדבר עשוי לייצר אתגרים מקצועיים שונים ולכן מצאנו לנכון לנסח קוד אתי למטפלים.ות מתוך הקהילה. נבהיר כי עצם חברותו.ה של מטפל.ת באינדקס, איננו מעיד על השתייכותו.ה לאף קהילה מאוכלוסיות היעד.

מתוך הבנה שמדובר באדמה לא נודעת, אשר מעט גופים מקצועיים נתנו לה את הדעת בארץ ובחו"ל, אנחנו מביאות את הקווים המנחים הללו כבסיס דינאמי לשינויים, בהתאם לצרכים שיעלו מהפונים.ות ומקרים שעשויים להתרחש בעתיד.

 

כללי

1. כל אשת מקצוע שעובדת עם המרכז, מחויב.ת לפני הכל אל החוק ואל הקודים האתיים אליהם היא כפופ.ה מתוקף מקצועה ו/או חברותה באיגודים המקצועיים שונים. 

2. המטפלות.ות ייתנו שירות מתוך הבנה כי ביטויים מגוונים של מיניות ויחסים כגון ביטויי מגדר, נטיה מינית, יחסים לא-מונוגמיים, BDSM, פטיש ואחרים, אינם מבטאים פתולוגיה כשלעצמם ויש להתבונן על האופן שבו הם באים לידי ביטוי בהקשר הבינאישי של מיניות ויחסים. שירות זה יתן לגיטימציה לזהויות ולפרקטיקות הללו, תוך התחשבות בלחצים החברתיים המופעלים על הפונות.ים שלנו ויתן מקום לאוטונומיה של הפונים.ות לגבי הזהות שלהם, תוך כיבוד הבחירה החופשית של הפונים.ות לגבי ביטויים אפשריים כגון שפה, ניראות ואחרים.

3. המטפלים.ות יקחו על עצמם לרכוש ידע, לדון ולעבד בהדרכה וכן בהתייעצות עמיתים נושאים הקשורים באתיקה שלהם כמטפלים.ות מתוך הקהילות. 

4. עלינו לעודד את הפונים.ות לשתף בתחושות ולתת משוב בנושאים אלו לאורך כל התהליך הטיפולי לרבות בסיומו. 

 

סודיות

5. נתון כי אנשי מקצוע שעובדים עם המרכז מחוייבים.ות בסודיות רפואית לפי חוק. בנוסף, נדגיש ונהיה ברורים כלפי הפונים.ות לגבי המחויבות האתית והחוקית שלנו לסודיות, מתוך מודעות לרגישות שבדבר. יובהר כי זהות הפונים.ות נשמרת בסוד גם אל מול קולגות.

 

קשרים בקהילה

6. המטפלות.ות יפעלו מתוך מודעות ורגישות לאפשרות של קיומם של קשרים משותפים וכן היכרות קודמת עם הפונים.ות. פעולות אלו יקחו מקום בתחילת הקשר ובשלב בדיקת ההתאמה לטיפול, זאת תוך התחשבות באפשרות שעשויים להתגלות קשרים מיניים ו/או רומנטיים משותפים במשך הקשר, על ההשלכות האפשריות של תגלית כזאת.

מרחבים משותפים

7. המטפלים.ות יקחו בחשבון כי קיימת אפשרות למפגש עם הפונים.ות במסגרת מרחבים קהילתיים משותפים ולאור זאת ישקלו את אופן הביטוי והנוכחות שלהםן במרחבים אלו על-מנת שלא לפגוע ביחסי מטפל-מטופל, ובכלל זה בחובת סודיות ובחשיפה בלתי-מידתית של הפונה לאורח החיים האישי של המטפל.ת. מרחבים משותפים עשויים לכלול במרחבים פיזיים בעלי אופי מיני, מרחבים פיזיים שאינם בעלי אופי מיני ורשתות חברתיות.

8. המטפלות.ים יקחו בחשבון כי נוכחותם שלהם וכן של הפונים.ות, במרחבים קהילתיים שונים (פיזיים או וירטואליים) עלולה להשתנות לאורך הקשר ולאחר סיומו בשל הצורך לשמור על יחסי מטפל-מטופל.

 


[1] מסמך זה מתבסס על מסמכו של WHAPguy / David Shannon –  https://fetlife.com/users/149138 אשר תורגם ועובד ע"י מורן בודנר, תוך ייעוץ מעומר אלעד. מסמך זה הוא עיבוד של המסמכים הנ"ל לאמות המידה של המרכז למיניות אלטרנטיבית.