מונוגמיה לעומת אמונוגמיה: ניתוח השוואתי של שביעות רצון ממערכות יחסים

נוף היחסים האנושיים הוא עצום ומגוון, כאשר מונוגמיה ואמונוגמיה מייצגות שתי נתיבים נפרדים שאנשים עשויים לבחור כדי לקיים את חייהם הרומנטיים. מאמר זה נועד להתעמק בניתוח השוואתי של שביעות רצון ממערכות יחסים בקרב אנשים העוסקים במונוגמיה לעומת אלו העוסקים במערכות יחסים לא מונוגמיות. עם הנראות הגוברת של דינמיקות שונות של מערכות יחסים בעידן המודרני, נראה יותר ויותר חיוני להבין כיצד המבנים השונים הללו משפיעים על הרווחה הרגשית והפסיכולוגית של המעורבים. מונוגמיה, הנתפסת באופן מסורתי כנורמה החברתית, כרוכה במחויבות רגשית ומינית בלעדית לבן זוג אחד. מצד שני, אמונוגמיה המקיפה קשת של מערכות יחסים הכוללות פוליאמוריה, מערכות יחסים פתוחות וסווינג, בין היתר, מאופיינת במעורבות בהסכמה עם מספר פרטנרים ופרטנריות. באמצעות בחינה מפורטת של מחקרים קיימים, עדויות אישיות ונקודת מבט השוואתית, מאמר זה יעזור לחשוף את הניואנסים של שביעות רצון ממערכות יחסים בתוך מסגרות אלו.

מונוגמיה יתרונות

הבנת מונוגמיה

הגדרה והקשר היסטורי

לפני שנתחיל, חשוב לציין שיחסים לא-מונוגמיים לא נועדו לכל אחד וזה בסדר גמור לבחור להיות מונוגמי. הסקירה ההיסטורית שמובאת כאן לקוחה מתוך מקורות היסטוריים ומחקרים והיא מסבירה איך הפכו יחסים מונוגמיים לאידאל שנכפה על כלל האוכלוסיה, למרות שלא בהכרח מתאים לכולם. מונוגמיה, הנגזרת מהמילים היווניות מונוס (שפירושו 'אחד') וגאמוס (שפירושו 'נישואין'), מתייחסת לקיום מערכת יחסים רומנטית או מינית אך ורק עם בן זוג אחד בכל פעם. מבחינה היסטורית, לאורך רוב ההיסטוריה וברוב התרבויות בעולם, לא הייתה נהוגה מונוגמיה באופן בו היא מונהגת כיום. אולם, בעולם המערבי, באלפיים השנים האחרונות, נוכל לראות כי המונוגמיה הולכת ותופסת בהדרגתיות מקום בתור סגנון היחסים הלגיטימי היחיד. ישנן מספר נקודות היסטוריות ראויות לציון בתהליך היסטורי זה. ראשית נסמן את המונוגמיה בתרבות הגרקו-רומאית, לפני כאלפיים חמש שנה ועד למאה החמישית לספירה, שם אמנם שמשה בפועל לצורך אירגון חלוקחת נכסים וירושות וכללה נישואין, אולם באותו זמן קיימות גם עדויות לתרבות של פילגשים ויחסים בין גברים לנערים מחוץ לנישואין במקביל לקיומה של המונוגמיה הרשמית. כבר בשנים הראשונות לספירה לאחר מכן, הנצרות הקתולית שרואה במונוגמיה דרך החיים הלגיטימית היחידה החלה לתפוס מקום באימפריה הרומית עד שהפכה לדת האימפריה. לפני כאלף שנים מוכרז חרם דרבינו גרשום שמעגן בתרבות היהודית-אשכנזית עמדה יחסית דומה לזאת של הנצרות הקתולית ובמשך מסעות הצלב הנצרות ואיתה המונוגמיה מתפשטת באגן הים התיכון ואירופה. לאחר מכן עם הגעתם של האירופאים והתנועה המיסיונרית לאמריקה, אוסטרליה וחלקים נוספים שלא נחקרו באפריקה ובאסיה הגיעה גם המונוגמיה, שבמקרים רבים נכפתה על התרבויות המקומיות. הנקודה האחרונה שראויה לציון היא החקיקה המודרנית והעידן הרומנטי, החל מהמאה ה-18, בתקופה הזאת עם התפתחות של המדינות החדשות הוכנסו לחוקים שלהם אותם תפיסות דתיות בכל מה שנוגע לדיני משפחה. התהליך ההיסטורי המשפטי של חקיקת חוקים דתיים ולאחר כך חוקים חילוניים המושרשים על חוקים דתיים מלווה בשינויים הדרגתיים בתפיסה המערבית סביב המושג של אהבה, כאשר מצד אחד, אפשר לראות הגדרות של יחסים מונוגמיים כאידאל של אהבה וגם ביטויים של קנאה בטקסטים דתיים, שירים, מסמכים משפטיים ומכתבים פרטיים. מצד שני, באותם סוגי מסמכים בדיוק, ניתן גם לראות כי לא תמיד היו דווקא ציפיות חברתיות למונוגמיה רומנטית בפועל, או שלא בהכרח נענו לציפיות האלו. אחת התופעות המעניינות בהיבט הזה, היא הדרך בה כאשר מתרופפת היכולת לפקח על הסדר הנישואין המונוגמי, נוצרת תגובה ממסדית – דוגמא לזה אפשר למצוא בכתבים כמו De Amore שמגדיר קנאה ואהבה יחד ונוצר בזמן מסעות הצלב, שגרמו לאנשים רבים להתרחק ממשפחותיהם. דוגמא מעניינת נוספת היא ההתפתחות של תפיסת היחסים המונוגמיים כאידאל פסיכולוגי בזמן המהפכה התעשייתית במאות ה-18 וה-19, שהעבירה אנשים רבים מהכפר אל העיר ולא תמיד עם כל המשפחה שלהם. הגירה זאת אל הערים. ההסבר הזה לא נועד לטעון שאין דבר כזה אהבה, אלא שהמושגים של נישואין, אהבה ומונוגמיה לא תמיד היו משולבים באופן מובן מאליו. לאורך הזמן הזה למונוגמיה יש תפקיד חשוב בשימור סדרים חברתיים ובהשוואה לריבוי נשים מסורתי שהיה נהוג בהרבה מהתרבויות העתיקות באגן הים התיכון, המונוגמיה היא חלופה שיוויונית יותר עבור נשים. בעקבות זאת, המונוגמיה לאורך המאה העשרים וגם במאה העשרים ואחת מסומנת בחברה כבחירה אישית וגם כסימן של יציבות חברתית והתנהלות מוסרית.

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של מונוגמיה

היסודות הפסיכולוגיים של המונוגמיה מדגישים לעתים קרובות את הצורך האנושי בביטחון רגשי, אינטימיות וקשר עמוק עם בן זוג יחיד. מערכות יחסים מונוגמיות יכולות לספק בסיס יציב לבניית יחידות משפחתיות תוך השקעה מכוונת של גברים בצאצאים שהם שלהם גנטית, שיתוף פעולה כלכלי בין בני הזוג, והימנעות מסיכונים הכרוכים במגע מיני. מבחינה חברתית, מונוגמיה מקבלת עידוד באמצעות טקסי נישואין והכרה משפטית, מה שמחזק את מעמדה כמודל היחסים הנורמטיבי. עם זאת, הדבקות במונוגמיה מעלה גם שאלות לגבי טבע האדם, הציפיות החברתיות והמבנים של קנאה ורכושנות הקשורים לעתים קרובות למערכות יחסים בלעדיות.

מונוגמיה יתרונות

יתרונות המונוגמיה

מונוגמיה, בהגדרתה היא נישואין עם אדם אחד בכל פעם או היות אדם בקשר רומנטי עם בן זוג אחד באופן בלעדי מבחינה מינית ורומנטית, מונוגמיה היא אבן יסוד בקשרים חברתיים ואישיים על פני תרבויות ותקופות רבות. למרות הפתיחות וההבנה של מערכות יחסים מודרניות, מונוגמיה נותרה בחירה מועדפת עבור אנשים רבים. מאמר זה מתעמק ביתרונות הרב-גוניים של מונוגמיה, החל מההיבט הרגשי, הפיזי וההשפעות החברתיות.

 • יציבות רגשית ופסיכולוגית – מערכות יחסים מונוגמיות יכולות להציע יציבות רגשית ופסיכולוגית עמוקה לחלק מהאנשים. יציבות זו נובעת מהקשר הרגשי והאמון העמוק שנוצר בין בני זוג שהתחייבו זה לזה באופן בלעדי. עבור אנשים רבים, יחסים לא-מונומיים מהווים איום על הביטחון העצמי. העבודה על המקום הזה דורש אמונה ביחסים לא-מונוגמיים כאפשרות טובה דיה, רצון להתנסות ולעבוד ומשאבים רגשיים רבים שלא לכל אחד יש או לא עבור כל אחד ואחת נכון להשקיע בזמן נתון או בכלל. 
 • אמון וביטחון: עבור חלק מהאנשים מערכת יחסים מונוגמית מטפחת קשר ייחודי של אמון שלמיניות ולרומנטיקה משמעות סמלית עמוקה בו הדבר יכול לנסוח בהם ביטחון.
 • יתרונות בריאותיים: מונוגמיה נקשרה למספר יתרונות בריאותיים גופניים, בעיקר בשל הסיכון נמוך יותר לזיהומים המועברים במגע מיני הקשורים למערכות יחסים מיניות בלעדיות.
 • יתרונות חברתיים ויציבות – מונוגמיה תורמת ליציבות חברתית בכמה דרכים. מערכת יחסים מונוגמית עוזרת לביסוס אבהות. מעבר לכך, ניהול של אורח חיים לא-מונוגמי יכול להיתפס כמסוכן, או בפועל להיות מסוכן לחיים החברתיים והמשפחתיים שלם, בתלות עם החברה והמשפחה ממנה באים.
 • הגשמת אידאלים וערכים – כולנו גדלנו על אידאלים רומנטיים מונוגמיים וחלקנו גדלנו על ערכים מונוגמיים מתוקף דתי או מסורתי אחר. עבור חלק מהאנשים רעיונות אלו הם חשובים ומהווים בסיס ערכי חשוב שהוא חיוני לקיום חיים טובים דיים.
 • אינטימיות: הבלעדיות של מונוגמיה יכולה להוביל לתחושת עומק של אינטימיות שהיא פיזית ורגשית כאחת. הבלעדיות מגבירה את הקרבה בגלל שהמיניות ו/או הרומנטיקה הופכות לאיזור ייחודי של תקשורת, משחק, חשיפה וקרבה. עבור חלק מהאנשים זהו היבט של היחסים שאינו מוכנים לחלוק.
 • התפתחות אישית: להיות במערכת יחסים מחויבת ומונוגמית יכולה לעזור לאנשים לצמוח ולהתפתח כפי שהם לא חשבו לפני שהם מסוגלים. בן או בת זוג יכולים לדחוף זה את זה ולעזור לרדוף אחרי המטרות שלהם. דבר זה נכון כמובן גם למערכות יחסים לא-מונוגמיות, אמנם להתפתחות אישית יכולה להיות כיוונים שונים ומגוונים הן צריכות להתבסס על ערכיו הבסיסיים של אדם.
 • יתרונות כלכליים ומשאבי זמן: לעיתים קרובות, מערכות יחסים לא-מונוגמיות דורשות משאבי זמן ומשאבים חומריים נוספים – דייטינג, פעילויות עם פרטנרים, בייביסטר והקצאת משאבי זמן בין עבודה, משפחה, חברויות וחובות עשויים להכביד על המערכת בצורה שלא כל אדם או כל מערכת יחסים יכולים או מעוניינים להתמודד איתם.
מונוגמיה יתרונות

האתגרים של מערכת יחסים מונוגמית

בעוד שמונוגמיה מציעה יתרונות רבים, חשוב להכיר בכך שהיא גם מציבה אתגרים. ההצלחה של מערכת יחסים מונוגמית תלויה בתקשורת מתמשכת, בכבוד הדדי ונכונות להתמודד עם קשיים ביחד ולחוד. לא כל האנשים מוצאים את המונוגמיה מספקת ולכן בחירה במערכת זוגית שכזאת צריכה להתבסס על תקשורת נכונה וכנה כבר בהתחלת הקשר עם בן או בת הזוג. רוב האנשים בתרבות שלנו נכנסים למערכת יחסים מתוך נקודת הנחה שהיא מונוגמית. אמנם גם בתוך מונוגמיה יש דרכים שונות להתנהל והגדרות משתנות בין אנשים ולכן תמיד כדאי לדבר על זה.

למערכת זוגית מונוגמית יש יתרונות רבים כפי שסיקרנו, יתרונות הנוגעים להיבטים רגשיים, פסיכולוגיים, פיזיים וחברתיים. עם זאת, הבחירה בין מונוגמיה ללא מונוגמיה היא אישית וצריכה להיעשות על סמך צרכים, רצונות וערכים אינדיבידואליים. מונוגמיה, עם היתרונות העמוקים שלה, נותרה בחירה פופולרית עבור רבים, בחירה המציעה נתיב להגשמה אישית עמוקה ותרומה חברתית.

מונוגמיה יתרונות

אמונוגמיה - מה זה אומר?

על סוגי מערכות יחסים לא מונוגמיות

אמונוגמיה מקיפה קשת רחבה של מבני מערכות יחסים המאפשרים לאנשים לעסוק בקשרים רומנטיים או מיניים עם יותר מבן או בת זוג אחד או אחת. מערכות יחסים אלו נעשות בהסכמה ובידיעה של כל הצדדים המעורבים.

הצורות הנפוצות ביותר של אי-מונוגמיה כוללות:

 • פוליאמוריה: האפשרות לקיום מערכות יחסים רומנטיות מרובות בו זמנית, בדגש על אהבה, אינטימיות וחיבור רגשי.
 • יחסים פתוחים: מושג שמתייחס מתייחס בדרך כלל לשותפות ראשונית המאפשרת מפגשים מיניים מחוץ למערכת היחסים, עם רמות שונות של מעורבות רגשית.
 • סווינגרס: מתמקדת בהחלפת בני זוג לפעילויות מיניות או צירופים או השתתפות של זוג באקט מיני מרובה משתתפים. לעיתים בהקשר חברתי או במסיבה, עם פחות דגש על קשרים רגשיים מחוץ למערכת היחסים הראשונית.

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של אמונוגמיה

מערכות יחסים לא מונוגמיות מאתגרות את הנורמות החברתיות המסורתיות ומציעות נקודת מבט שונה על אהבה, אינטימיות ושותפות. מבחינה פסיכולוגית, מערכות יחסים אלו יכולות למלא צרכים ורצונות מגוונים, לספק תחושת חופש, חקר וצמיחה אישית. אמונוגמיה דורשת רמה גבוהה של תקשורת, אמון ואינטליגנציה רגשית כדי לנווט בעולם של מערכות יחסים מרובות.

מבחינה חברתית, אנשים במערכות יחסים לא מונוגמיות עלולים להתמודד עם סטיגמה, אי הבנה ואפליה, מכיוון שבחירות היחסים שלהם נדחקות לרוב לשוליים. עם זאת, קיימות קהילות ורשתות תמיכה המציעות תחושת שייכות והבנה למי שבוחר בדרך זו.

אמונוגמיה - יתרונות ואתגרים

אחד היתרונות העיקריים של אמונוגמיה הוא הפוטנציאל לחקור קשרים שונים ולהתנסות באופן מגוון במערכות יחסים שונות, דבר זה יכול להוביל להגברת המודעות העצמית, הגשמה, הקלה בעומס רגשי במערכות היחסים ולצמיחה אישית של האדם. בנוסף הדבר מאפשר לאנשים לספק את צרכיהם השונים באמצעות בני זוג מרובים, מה שעשוי לשפר את שביעות הרצון מהיחסים ובכך להפחית את הלחץ לסיפוק כל התשוקות הרגשיות והמיניות במערכת יחסים מונוגמית.

עם זאת, אמונוגמיה באה עם סט אתגרים משלה. אמונוגמיה מצריכה תקשורת מתמדת, משא ומתן והצבת גבולות, מה שעלול להיות מכביד מבחינה רגשית. קנאה וחוסר ביטחון עלולים להתעורר במהלך מערכת יחסים לכן אנשים הבוחרים להתנסות במערכת יחסים אמונוגמית צריכים שיהיו להם מנגנוני התמודדות חזקים למצבי קנאה ובעלי חוסן רגשי גבוה. בנוסף, המורכבות הלוגיסטית והרגשית של ניהול מערכות יחסים מרובות יכולה להוביל ללחץ ובעיות בניהול הזמן עם בני הזוג המרובים בשילוב ניהול שגרת היום יום.

אמונוגמיה מציעה אלטרנטיבה למערכת יחסים מסורתית ומספקת הזדמנות לחקור מספר רב של קשרים. למרות שאמונוגמיה מציעה יתרונות ייחודיים במונחים של צמיחה והגשמה אישית, היא גם דורשת רמה גבוהה של עבודה רגשית, תקשורת ומחויבות להתנהגות אתית וכנה.

מונוגמיה יתרונות

מערכות יחסים מונוגמיות: יציבות מסורתית מול מונוטוניות רגשית

מונוגמיה, המוגדרת באופן מסורתי כיחסים רומנטיים ומיניים בין שני אנשים באופן בלעדי, מוכרת כמערכת זוגית שיוצרת סביבה יציבה ובטוחה. מבנה זה מושרש בנורמות חברתיות ונחשב באופן נרחב למודל יחסית מסורתי. היתרונות של מונוגמיה המוזכרים לעתים קרובות כוללים תפיסת ביטחון רגשי וקבלה חברתית, דברים התורמים לתחושת רווחה וסיפוק.

 • עבור חלק מהאנשים מערכות יחסים לא-מונוגמיות יכולות לספק תחושה של רמה גבוהה יותר של סיפוק ואינטימיות ממערכות יחסים. זאת מכיוון שהן מפתחות את תחושת המיוחדות והעדיפות בזוגיות.
 • עם זאת, חלק ממערכות היחסים המונוגמיות ארוכות-הטווח יכולות להיתקל באתגרים כמו מונוטוניות רגשית וירידה בתשוקה המינית, דבר שעלול להוביל לירידה בשביעות הרצון מהיחסים לאורך זמן.

מערכות יחסים לא מונוגמיות: גיוון ומורכבות

אמונוגמיה כוללת בתוכה מגוון מערכות יחסים כגון: פוליאמוריה, מערכות יחסים פתוחות וחילופי זוגות. מערכות יחסים אלו מאופיינות בקשרים רומנטיים או מיניים בהסכמה עם מספר בני זוג ומבוססות על עקרונות של כנות, הסכמה ותקשורת.

 • חלק מהאנשים במערכות יחסים אלו חווים רמות גבוהות יותר של שביעות רצון בשל מגוון הצרכים הרגשיים והמיניים המסופקים.
 • מערכות יחסים לא מונוגמיות דורשות תקשורת פתוחה וכוללת משא ומתן על גבולות. אלו נחשבים לעתים קרובות כגורם מפתח בשביעות רצון ממערכות יחסים הללו. היכולת לענות על הצרכים של בני זוג שונים יכולה להוביל לדינמיקה של מערכת יחסים מספקת יותר.
 • עם זאת, אתגרים כמו קנאה, ניהול משאבים וסטיגמה חברתית יכולים להוות מכשולים משמעותיים לשביעות רצון ממערכות היחסים הללו. מה שבתורו מביא לחוסר שביעות רצון ותחושות קשים בכללי.

ניתוח השוואתי: שביעות רצון ביחסים מונוגמיים לעומת לא מונוגמיים

כאשר משווים שביעות רצון מיחסים בין מערכות יחסים מונוגמיות ומערכת יחסים אמונוגמית, חשוב לקחת בחשבון את המורכבות של מערכות יחסים מונוגמיות ואת האופי הסובייקטיבי של שביעות הרצון. שביעות רצון יכולה להיות מושפעת מגורמים רבים, כולל ערכים אישיים, מיומנויות תקשורת והיכולת לנווט באתגרים של מערכות יחסים.

תקשורת וסיפוק:

 • שני סוגי היחסים דורשים כישורי תקשורת חזקים, אך מערכות יחסים אמונוגמיות עשויות לדרוש תקשורת רבה ומפורטת יותר על גבולות, רצונות וציפיות. תקשורת בתכיפות רבה יותר יכולה להוביל לסיפוק נוסף למי שמעריך שקיפות ואוטונומיה במערכות היחסים שלהם.
 • מערכות יחסים מונוגמיות עשויות להציע יותר סיפוק לאנשים שמוצאים ביטחון והגשמה בבלעדיות ובמבנה החברתי המסורתי של מערכות יחסים.

השפעה חברתית:

 • קבלה חברתית משחקת תפקיד משמעותי בחוויה האישית ויכולה גם להתפרש או להקרין על שביעות ממערכת היחסים. מערכות יחסים מונוגמיות נהנות מתמיכה חברתית רחבה, שיכולה לתרום לתחושת לגיטימציה ויציבות. לעומת זאת, אנשים במערכות יחסים אמונוגמיות מתמודדים לעתים קרובות עם סטיגמה חברתית, שעלולה להשפיע לרעה על חווייתם הרגשית.
 • מערכות התמיכה הזמינות למערכות יחסים מונוגמיות ואמונוגמיות שונות באופן משמעותי, כאשר לבני זוג מונוגמיים יש תמיכה חברתית, משפטית ותרבותית מבוססות יותר, בעוד שמערכות יחסים לא-מונוגמיות והקהילות הלא-מונוגמיות מציעות רשת חברתית ענפה ועשירה.
מונוגמיה יתרונות
מסקנה: בחירה והתאמה אישית

במאמר זה הצגנו כי שביעות רצון ביחסים מונוגמיים ובמערכות יחסים אמונוגמיות היא מאוד אינדיבידואלית ומושפעת מהעדפות אישיות, מיומנויות, תקשורת וגורמים חברתיים. בעוד שחלק מהאנשים מוצאים הגשמה ואושר בביטחון ובבלעדיות של מערכות יחסים מונוגמיות, אחרים משגשגים בגיוון ובפתיחות של מערכות יחסים אמונוגמיות. המפתח לשביעות רצון ממערכת היחסים טמון בהבנת עצמך והפרטנר שאיתך, תקשורת יעילה תעזור להבין ולפתור את האתגרים הייחודיים של כל מערכת יחסים. ככל שהחברה ממשיכה להתפתח ולקבל מערכות יחסים שונות, סביר להניח שהשיח סביב שביעות רצון ממערכות יחסים יהפוך למרובד יותר ויותר, וישקף את המגוון הרחב של חוויות אנושיות באהבה, מיניות ושותפות.