חד-קרן / חדת-קרן. Unicorn

באי-מונוגמיה  מישהי.ו שמעוניינ.ת להצטרף לזוג ליחסי-מין. הביטוי חד-קרן מתייחס בדך כלל אל אישה בי-סקסואלית. 

 

 ראו גם: יחסים לא מונוגמיים, יחסים פתוחים,  סווינג, מונוגמיש, מערכת יחסים היררכית, צייד חד-קרן

 

סברס מבריק ומדהים עם שרשרת כסופה מחברת בין הפטמות